Ceník

Níže jsou uvedeny ceny výkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost zaměstnavatele
pro ZL
(závodní lékař), právnickou osobu či na žádost pacienta
400Kč
Vstupní, mimořádná a periodická prohlídka na žádost zaměstnavatele 600Kč
Zdravotní průkaz potravinářský 400Kč
Lékařský posudek k vystavení řidičského průkazu (ŘP) 400Kč
Periodická prohlídka na ŘP, ev. rozšíření již platného ŘP o další skupinu
400Kč
Lékařský posudek k vystavení zbrojního průkazu 600Kč
Lékařský posudek k prodloužení zbrojního průkazu 600Kč
Vyplnění pojistné události
500Kč
Vyjádření lékaře v žádosti do domova pro seniory
a dalších sociálních zařízení
400
Lékařský posudek na přihlášku na SŠ, VŠ, tábor apod. 200Kč
Vypracování návrhu lázeňské péče pro samoplátce 400Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání 600Kč
Aplikace očkování nehrazeného zdravotní pojišťovnou 100Kč
Kopie lékařských nálezů, zpráv apod.    3Kč/
1strA4