Pulsní oxymetr

Jedná se o přístroj, který měří nasycení krve kyslíkem (vhodné hlavně u pacientů se srdečním, plicním či akutním infekčním plicním onemocněním nebo preventivně u sportovně aktivních lidí). měření je jednoduché, stačí vložit koneček prstu do přístroje, kde jsou senzory na změření saturace kyslíku. Metoda je bezbolestná.