Tlakový Holter

Tlakový Holter je neinvazivní přenosný přístroj pro měření krevního tlaku po 24 hodin. Používá se například k vyloučení “syndromu bílého pláště”, při hraničních hodnotách tlaku krve, ke kontrole účinnosti léků na snižování tlaku krve a nastavení jejich vhodného dávkování. Přístroj se skládá z manžety na paži a paměťového média. Pacient si jej po nastavení odnese domů v kapsičce za pasem nebo na krku a příští den jej přinese zpět do ordinace k odečtení výsledků. Měření tlaku probíhá pravidelně každou půl hodinu přes den a každou hodinu v noci. Před nasazením přístroje je pacient o všem dostatečně poučen.